Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v snahe rozvíjať myslenie i schopnosti žiakov úspešne rozvíja spoluprácu s viacerými súkromnými firmami či podnikateľmi. V tomto školskom roku nadviazala aktívnu spoluprácu s firmou Poradca podnikateľa, ktorá má dlhoročnú rodinnú tradíciu a jej majiteľom je Mgr. Juraj Málik. Príležitosť stretnúť sa s ním mali naši žiaci i učitelia dňa 26. októbra 2017 v Diecéznom centre v Žiline, kde im odovzdal svoje skúsenosti a cenné rady v podnikateľskej činnosti.

V rámci prednášky, ktorá mala názov Začať a úspešne dokončiť, predstavil svoju firmu, ktorú založil už jeho otec a ktorá sa vďaka jeho tvrdej drine a odriekaniu vypracovala na vysokú úroveň. P. Málik nadviazal na prácu svojho otca a pokračuje tak úspešne dodnes v rodinnej tradícii. Hovoril o tom, že väčšina ľudí má nejaký tajný sen, ale nie vždy ho dokáže naplniť. Našim žiakom chcel ukázať, že každý, kto by sa chcel venovať podnikaniu, má v sebe potenciál byť úspešným. Musí si však uvedomiť, že život má vo vlastných rukách. A práve ruky predstavujú naplnenie hocijakého sna. Všetkým prítomným vysvetlil, že každý prst na ruke predstavuje nejaký postoj pri jeho realizácii. No už na začiatku tejto cesty je potrebné prejaviť radostný postoj, ktorý naplní celé vnútro človeka a je veľmi silným motivačným prvkom.

P. Málik tiež  ukázal, že mu je blízky i humor a v tomto duchu viedol aj celú prednášku. Neustále  komunikoval so žiakmi, kládol im otázky, ktoré nútili každého premýšľať a vtipne na ne reagoval. Tí, ktorí s ním spolupracovali, získali aj odmenu v podobe malého zápisníka, USB kľúča či dokonca knihy s názvom Začnite už!.

V závere prednášky dal priestor všetkým, ktorých jeho slová zaujali a chceli sa dozvedieť aj niečo viac. Všetci mu nakoniec vyjadrili poďakovanie silným potleskom a ktovie, možno už niektorí začali aj premýšľať nad tým, ako by mohli začať napĺňať svoje sny v podnikaní.

Mgr. Eva Kuchariková