Druhý bod spočíval v pravidle povedať pravdu sebe aj ľudom okolo nás. Tretí bod súvisel s rizikom v podnikaní. Netreba sa ho báť, ale treba ho mať pod kontrolou. V ďalšom bode sme si povedali, že sa netreba vzdávať, ale treba si ísť za svojím cieľom. V poslednom bode išlo o to, nájsť riešenie a nikdy si nepovedať, že sa to nedá.

Ďakujeme pánovi Málikovi za príjemne strávený čas a veríme, že sa čoskoro uvidíme.

 

Vanessa Paulínyová, B&Y, JA firma